งานวิจัยของ TDRI

ดาวน์โหลดเอกสารชิ้นนี้ (pdf: 96.3 KB)

 


ตอบประเด็นสิทธิบัตรจุลชีพใน JTEPA กับรายงานของทีดีอาร์ไอ

  ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคุณนันทน อินทนนท์จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม ที่ได้เขียนบทความเรื่อง “ประเด็นสิทธิบัตรจุลชีพในความตกลง JTEPA” ผมเองได้ความรู้มากจากการอ่านบทความนั้น และขอขอบคุณเป็นพิเศษที่ช่วยวิพากษ์วิจารณ์รายงานการศึกษาของทีดีอาร์ไอ ซึ่งผมเป็นหัวหน้าโครงการ เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถมองปัญหาอย่างรอบด้านและทำงานอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้นในอนาคต และต้องขออภัยที่ใช้เวลานานกว่าจะได้ตอบบทความของคุณนันทน เพราะติดภารกิจมากมายในช่วงก่อนสงกรานต์

ทีมงาน FTAdigest จึงได้นำคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวมาเผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้กำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายเหล่านั้นได้เข้าใจและรู้เท่าทันมากยิ่งขึ้น

(18/04/50)ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)