งานวิจัยจากต่างประเทศ

   

รายงานการประเมินสถานะทางการค้าของประเทศไทย ประจำปี 2006

รายงานการประเมินสถานะทางการค้าของประเทศไทย ประจำปี 2006 (National Trade Estimate: NTE)
โดย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)

(05/07/49)

   

Stiglitz สวนกระแสการค้าเสรี วิพากษ์ความเป็นธรรมทางสังคมกับการค้าโลก (Social Justice and Global Trade)

Far Eastern Economic Review บับเดือนมีนาคม 2006 เขียนโดย Joseph Stiglitz ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 2001.

(30/06/49)

   

บทบาทของรัฐสภาออสเตรเลียในการทำความตกลง FTA

บทที่ 2 ของรายงานของ Select Committee เรื่อง Trade treaty-making: getting the process right: Senate’s Select Committee on the Free Trade Agreement between Australia and the United States of America.

(01/06/49)

   

สหรัฐฯ ช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการค้าเสรีอย่างไร

Kletzer, L.G. and Rosen, H. (2005). Easing the Adjustment Burden on US Workers, in Bergsten, C.F., ed., The United States and the World Economy: Foreign Economic Policy for the Next Decade, Institute for International Economics, pp 313-342.

(24/02/49)

   

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ

Kiyota, K. and Stern, R.M. (2005). An Assessment of the Economic Effects of the Menu of U.S. Trade Policies. Global Economy Volume 5 (4), Article 22.

(09/02/49)

   

ความตกลงการค้าเสรีของอียู

Joseph F. Francois, Matthew McQueen, and Ganeshan Wignaraja (2005). European Union-Developing Countries FTAs: Overview and Analysis. World Development, Vol.33, No.10, pp1545-1565.

(28/12/48)

   

การปรับตัวและตาข่ายทางสังคม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

Mark Bacchetta and Marion Jansen (2003). Adjusting to Trade Liberalization: The Role of Policy, Institutions and WTO Disciplines. WTO Publications, France.

(13/10/48)

   

วิพากษ์นโยบาย FTA ของไทยโดยนักวิจัยจาก London School of Economics

Razeen Sally (2005). Thailand's New FTAs and Its Trade Policies Post-Asian Crisis: An Assessment. Proceedings of International Conference on From WTO to Bilateral FTAs. 29th Aug., 2005

(08/09/48)

   

เราควรขยายอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ออกไปอีกหรือไม่

George A. Akerlof, Kenneth J. Arrow, Timothy F. Bresnahan, James M. Buchanan, Ronald H. Coase, Linda R. Cohen, Milton Friedman, Jerry R. Green, Robert W. Hahn, Thomas W. Hazlett, Scott C. Hemphill, Robert E. Litan, Roger G. Noll, Richard Schmalensee, Steven Shavell, Hal R. Varian, and Richard J. Zeckhauser (2002). The Copyright Term Extension Act of 1998: An Economic Analysis. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies. (www.aei.brookings.org)

(26/08/48)

   

ประเทศจีนแย่งเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) จากประเทศอื่นหรือไม่

Barry Eichengreen and Hui Tong (2005). Is China 's FDI Coming at the Expense of Other Countries? NBER Working Paper 11335, May 2005. (http://www.nber.org)

(02/08/48)

   

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐไม่ได้สนับสนุนการเปิดเสรีการค้าอย่างแท้จริง

Daniel Griswold (2005). Free Trade, Free Markets: Rating the 108 th Congress. Trade Briefing Paper no. 28, Center for Trade Policy Studies, March 16, 2005.

(02/08/48)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)