ปฏิทินการเจรจา FTA ของรัฐบาลไทย

FTA
ม.ค.49
ก.พ.49
มี.ค.49
เม.ย.50
พ.ย.50
ไทย-จีน ตามกรอบอาเซียน-จีน
       
ไทย-นิวซีแลนด์
       
ไทย-บาห์เรน
       
ไทย-เปรู
 
เจรจาตรั้งที่ 8
ไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA)
เจรจาตรั้งที่ 2
       
ไทย-สหรัฐฯ
เจรจาครั้งที่ 6
       
ไทย-ออสเตรเลีย
       
ไทย-อินเดีย
 
เจรจาตรั้งที่ 11
ไทย-ญี่ปุ่น
 
ลงนามข้อตกลง
มีผลบังคับใช้

ที่มา:


ย่อยเหตุการณ์ที่ผ่านมา

01 พ.ย.50 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปา) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย.) เป็นต้นไป โดย นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะแลกเปลี่ยนหนังสือสัญญาทางการทูตว่าด้วย ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
      คลิกที่นี่ เพื่อดูข่าวดังกล่าว
3 เม.ย.50 พลเอก สุรยุทธ์ จุฬานนท์ นายกรัฐมนตรีไทย และนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ลงนามร่วมกันในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (JTEPA)
      คลิกที่นี่ เพื่อดูข่าวดังกล่าว
24 ก.พ.49 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศยุบสภา ส่งผลให้การเจรจา FTA กับทุกประเทศ รวมทั้งการลงนาม FTA ไทย-ญี่ปุ่น ต้องเลื่อนออกไป
      คลิกที่นี่ เพื่อดูข่าวดังกล่าว
16-20 ม.ค.49 ไทยและสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ประชุมเจรจาครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
9-13 ม.ค.49 ไทยและอินเดีย ประชุมเจรจาครั้งที่ 10 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
9-13 ม.ค.49 ไทยและสหรัฐฯ ประชุมเจรจาครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
19 พ.ย.48 ไทยและเปรูลงนามในพิธีสาร เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Early Harvest Package) ที่ประเทศเกาหลี
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปภาพรวมของพิธีสาร
14-18 พ.ย.48 ไทยและสหรัฐฯ ประชุมเจรจานอกรอบ ที่ประเทศอังกฤษ
1-4 พ.ย.48 ไทยและเปรู ประชุมเจรจาครั้งที่ 7 ที่ประเทศเปรู
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
11-15 ต.ค.48 ไทยและสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ประชุมเจรจาครั้งที่ 1 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
1 ต.ค.48 โครงการเร่งเก็บเกี่ยว (early harvest program) ไทย-จีนตามกรอบอาเซียน-จีนครบรอบ 2 ปี
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลกระทบจากการทำ FTA ดังกล่าวโดยทีมงาน FTAdigest
26-30 ก.ย.48 ไทยและสหรัฐฯ ประชุมเจรจาครั้งที่ 5 ที่ประเทศสหรัฐฯ
16-18 ส.ค.48 ไทยและเปรู ประชุมเจรจาครั้งที่ 6 ที่ประเทศเปรู
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
1 ส.ค.48 ไทยและญี่ปุ่นสามารถทำความตกลงกันได้แล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามอย่างเป๊นทางการได้ภายในเดือน เม.ย.49 และมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.ย.49
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปการประมาณการผลกระทบจากการทำ FTA ดังกล่าวโดยทีมงาน FTAdigest
24-28 ก.ค.48 ไทยและอินเดีย ประชุมเจรจาครั้งที่ 7 ที่ประเทศอินเดีย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
11-15 ก.ค.48 ไทยและสหรัฐฯ ประชุมเจรจาครั้งที่ 4 ที่ประเทศสหรัฐฯ
27-29 มิ.ย.48 ไทยและญี่ปุ่น ประชุมเจรจาครั้งที่ 8 ที่ประเทศญี่ปุ่น
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
13-15 พ.ค.48 อาเซียนและจีน ประชุมเจรจาครั้งที่ 18 ที่ประเทศไทย
10-12 พ.ค.48 ไทยและสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ประชุมหารือ ที่ประเทศไอซ์แลนด์
4-9 เม.ย.48 ไทยและสหรัฐฯ ประชุมเจรจาครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
29 มี.ค.-1 เม.ย.48 ไทยและญี่ปุ่น ประชุมเจรจาครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทย
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
28 ก.พ.-3 มี.ค.48 ไทยและญี่ปุ่น ประชุมเจรจาครั้งที่ 6 ที่ประเทศญี่ปุ่น
      คลิกที่นี่ เพื่อดูสรุปผลการประชุม
1-4 ก.พ.48 ไทยและอินเดีย ประชุมเจรจาครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทย

กลับสู่ด้านบนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)