ข่าวเชิงวิเคราะห์

 

ข้อจำกัดของตลาด Fair Trade (6)
(ประชาชาติธุรกิจ , 29/12/2008)

ข้อกังขาอีกข้อหนึ่ง คือ การที่โครงการ Fair Trade นำรายได้ไปลงทุนในสาธารณูปโภคของชุมชน จะเป็นการกระทำแทนหน้าที่ของรัฐจนเกินไป จนทำให้รัฐละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องให้การจัดสรรบริการแก่ประชาชนหรือไม่ ...

 

 

ล้างไพ่การค้ารอบโดฮา
(ประชาชาติธุรกิจ , 25/12/2008)

ไม่ว่าความล้มเหลวของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2551 จะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม หรือจะส่งผลกระทบต่อระบบการค้าโลกหรือไม่ ประการใด แตสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮายังคงดำเนินต่อไป และภายหลังการหยุดพักประจำปีขององค์การการค้าโลก ...

 

 

เสียงประชาชนสะท้อนต่อการค้าเสรี
(ฐานเศรษฐกิจ , 24/12/2008)

ในระยะเวลา 6 เดือนกว่าที่ผ่านมา ผมมีโอกาสรับงานชิ้นหนึ่งจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ช่วยเดินสายจัด สัมมนาหัวข้อการค้าเสรี 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ตรัง ชลบุรี อุดรธานี และนครสวรรค์ หัวข้อสัมมนาที่ผมรับผิดชอบนั้นคือ ความท้าทายใหม่ของภาคธุรกิจในระดับจังหวัดภูมิภาค ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีล่าสุดระหว่างอาเซียนและคู่เจรจา ...

 

 

ชุติมา บุณยประภัศร เดินเกมเปิดแผนรุกเจรจาการค้าปี 2552
(ประชาชาติธุรกิจ , 22/12/2008)

นโยบายค้างแรกที่รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรค ประชาธิปัตย์ต้องสานต่อ คือ การผลักดันให้เกิดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 14 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ...

 

 

อาเซียนคือธุรกิจ (ตอนที่ 2)
(ฐานเศรษฐกิจ , 26/11/2008-29/11/2008)

โครงการอาเซียนศึกษายังได้เชิญ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ นักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ด้านการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ว่ามีจุดเด่น จุดด้อย และประชาชนควรเตรียมพร้อมกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นใดบ้าง ...

 

 

อาเซียน คือ ธุรกิจ (ตอนที่ 1)
(ฐานเศรษฐกิจ , 23/11/2008-25/11/2008)

ด.ร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวย้ำคำว่า "Asean is Business" (อาเซียน คือ ธุรกิจ) เพื่อเตือนให้ประชาชน นักธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐของไทย ได้เตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่ออาเซียนยกระดับจาก ฐานะการเป็นประชาคมประชาชาติในปี 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ...

 

 

ประธานาธิบดีคนใหม่และทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐฯ
(ฐานเศรษฐกิจ , 16/11/2008-18/11/2008)

ฉบับนี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศ จากเรื่องวิกฤติการเงินที่เขียนค่อนข้างบ่อยในช่วงหลังๆนี้ มาเป็นเรื่องซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของหลายท่านในช่วงนี้ คือ ภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้ประธานาธิบดีคนใหม่จากพรรคเดโมแครต แล้วนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่ ...

 

 

ใช้เงินต้องได้ประโยชน์สูงสุด
(ฐานเศรษฐกิจ , 9/11/2008-11/11/2008)

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อนุมัติการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายกลางปีงบประมาณ 2552 อีก 1 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยแต่งตั้งนายโอฬาร ไชยประวัติ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกรอบการจัดสรรงบประมาณ ...

 

 

ถาม-ตอบ Safeguard Measure (จบ) ทางเลือกใหม่ป้องกันอุตฯไทย
(ประชาชาติธุรกิจ , 30/10/2008)

ผู้ประกอบการที่ต้องการให้กำหนดมาตรการปกป้อง สามารถยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรอกแบบคำขอที่กำหนด พร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำเข้าที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ อุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณารายละเอียดและหลักฐานว่า มีเพียงพอหรือไม่ที่จะเปิดการไต่สวนต่อไป ...

 

 

ถาม-ตอบ Safeguard Measure (1) ทางเลือกใหม่ป้องกันอุตฯไทย
(ประชาชาติธุรกิจ , 27/10/2008)

ภาวะการค้าระหว่างประเทศ ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดและปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลายท่านคงเคยประสบปัญหา ว่ามีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมาขายใน ประเทศแล้วทำให้สินค้าของท่านที่ขายในประเทศถูกตีตลาดไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้ประกอบการในประเทศจะรับมือกับเหตุการณ์ข้างต้นอย่างไรดี ปัจจุบันนี้ปัญหาดังกล่าวผู้ประกอบการ มีทางออกแล้ว นั่นคือ เราสามารถใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (safeguard measure) มาบรรเทาปัญหาดังกล่าวและปกป้องอุตสาหกรรมภายในของไทยได้ ...

 

 

1 ปี JTEPA ....ก้าวต่อไปคืออะไร?
(ฐานเศรษฐกิจ , 19/10/2008-22/10/2008)

ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ได้มีผลบังคับใช้ครบ 1 ปี JTEPA ถือเป็น EPA ซึ่งมีบริบทที่กว้างกว่า FTA โดยครอบคลุมทั้งการเปิดตลาด พิธีการศุลกากร การลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การรับรองมาตรฐานร่วมกัน (MRA) การเคลื่อนย้ายบุคคลรวมถึงการค้าไร้กระดาษ และความร่วมมือ 2 ฝ่ายในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ SMEs พลังงานและสิ่งแวดล้อม ...

 

 

ไทยจะดึงดูดนักลงทุนเป้าหมาย ญี่ปุ่น-สหรัฐ-ยุโรป-จีน เข้ามาได้อย่างไร ?
(ประชาชาติธุรกิจ , 09/10/2008)

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2547-2551) การลงทุนจากต่างประเทศของไทยมีสัดส่วนสูงถึง 60% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด ขณะที่รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยต่างก็ให้ความสนใจ และผลักดันให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ...

 

 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในเวทีการค้าโลก
(เดลินิวส์ , 02/10/2008)

การค้าขายออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการสาขาต่างๆ สนใจ ในขณะที่วงเจรจาการค้าระหว่างรัฐ ตั้งแต่ระดับองค์การการค้าโลก (WTO) เอเปก หรืออาเซียน ก็มีประเด็นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) เข้าสู่การเจรจาแทบทุกครั้ง แสดงถึงความสำคัญของการค้าระบบนี้ ปัญหาอยู่ที่ความพร้อมต่อวิธีค้าขายไฮเทคของประเทศไทยมีมากน้อยขนาดไหน ...

 

 

"ม.190" อุปสรรคใหญ่ของไทย ในเวที ASEAN Summit ครั้งที่ 41
(ประชาชาติธุรกิจ , 08/09/2008)

ไทยเหลือเวลาไม่ถึง 3 เดือนสำหรับเตรียมพร้อมในการเป็นประธานอาเซียน จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 41 ในเดือนธันวาคมนี้ งานนี้จะเป็นเครื่องวัดฝีมือของรัฐบาลไทย ในสายตาต่างชาติว่าจะสามารถฉุดความ เชื่อมั่นต่อสถาบันการเมืองไทยกลับมาได้หรือไม่ ท่ามกลางความร้อนแรงทางเมือง ซึ่งทำทีจะลุกลามบานปลาย ...

 

 

ความล้มเหลวที่ซ้ำซากของ WTO
(ฐานเศรษฐกิจ , 01/09/2008-03/09/2008)

ในที่สุดการประชุมระดับรัฐมนตรีจาก 35 ประเทศขององค์การการค้าโลก (WTO) ช่วงวันที่ 21-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก็ประสบความล้มเหลวอีกครั้ง ทำให้การเจรจา WTO รอบโดฮาที่ใช้เวลาถึง 7 ปีมาแล้วยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ WTO เปิดรอบการเจรจาครั้งใหม่ ณ นครโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อปี 2544 หลังความวุ่นวายจนต้องล้มประชุม ...

 

 

เข้าใจใช้ "ถิ่นกำเนิดสินค้าสะสม" ลดต้นทุน-สร้างข้อได้เปรียบจาก AJCEP
(ประชาชาติธุรกิจ , 18/08/2008)

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า AJCEP (Asean-Japan Comprehensive Economic Partnership) กำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการทำความตกลง โดยในรอบสมัยการประชุมรัฐสภาคราวนี้ คณะเจรจามีความมุ่งมั่นว่า ที่ประชุมสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ รับรองแสดงความผูกพันหรือให้สัตยาบัน ...

 

 

ตลาดข้ามพรมแดนสำหรับของเสียอันตรายของญี่ปุ่น กับ AJCEP
(ฐานเศรษฐกิจ , 10/07/2008-13/07/2008)

ในการประชุมรัฐสภาสมัยนี้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ทางรัฐบาลจะได้เสนอให้รัฐสภาพิจารณาว่า ประเทศไทยจะให้สัตยาบันในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) หรือไม่ อันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรคสอง (เรื่องนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ม.190 ไม่ได้มีปัญหาในทางปฏิบัติ ...

 

 

จับตาสินค้าเกษตรเปื้อนสารเคมี ต่างชาติใช้ 'กีดกันการค้า'
(เดลินิวส์ , 28/07/2008)

การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าด้วยภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) หรือ การตั้งกำแพงภาษี ถือเป็นวิธีที่หลายประเทศนิยมใช้ เพื่อปกป้องการถูกสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดภายใน แต่ด้วยแนวโน้มการค้าโลกที่กำลังหมุนเปลี่ยนสู่ยุคแห่งการค้าภาคี ...

 

 

ภารกิจสานต่อ...จากสิงคโปร์ถึงไทย
(ฐานเศรษฐกิจ , 10/07/2008-12/07/2008)

ภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 41 แล้ว หน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนของสิงคโปร์ ก็จะหมดวาระลงอย่างเป็นทางการ และไทยจะเป็นประเทศถัดไปที่จะเข้ามารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อไป ...

 

 

สินค้าพิเศษ (Special Products) กับการเจรจารอบโดฮา (จบ)
(ประชาชาติธุรกิจ , 07/07/2008)

การเจรจาประเด็นสินค้าพิเศษ ยังคงมิได้ข้อสรุปจนกระทั่งในปัจจุบันแม้จะมีความคืบหน้า พอสมควร โดยในประเด็นการกำหนดสินค้าพิเศษนั้น ประเทศสมาชิกหันเหจากการเจรจา เพื่อกำหนดจำนวนสินค้าพิเศษที่เหมาะสมโดยตรงไปเป็นการเจรจาประเด็นตัวบ่งชี้ (indicators) ...

 

 

ปัญหาศก.เวียดนาม กระทบเล็กๆ การค้า-ลงทุนไทย
(กรุงเทพธุรกิจ ,12/06/2008)

ปัญหาเศรษฐกิจการเงินของเวียดนามล่าสุด กลายเป็นประเด็นร้อนแรง ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและคู่แข่งขันทางธุรกิจของไทย และอาจกลายเป็นปัญหาลุกลามมาถึงไทย แต่ในมุมมองของนักวิชาการ เชื่อว่าวิกฤติการเงินเวียดนาม อาจไม่ส่งผลรุนแรงต่อไทย แต่ก็แนะว่ารัฐบาลไทยควรเร่งยกระดับเศรษฐกิจประเทศสู่ดุลยภาพใหม่ เพิ่มรายได้ประชากร ...

 

 

เอฟทีเออาซียน-ญี่ปุ่น จะเดินไปในทิศทางใดในอนาคต (2)
(ฐานเศรษฐกิจ , 22/05/2008-24/05/2008)

ผลการศึกษาของสถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (ไอดีอี-เจโทร) ยังชี้ให้เห็นว่า หลังจาก เอเจเซป มีผลบังคับใช้แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลง ในส่วนของความร่วมมือภาคการเงินของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ...

 

 

กติการะหว่างประเทศเรื่องข้าว
(ฐานเศรษฐกิจ , 18/05/2008-21/05/2008)

จากปัญหาเรื่องข้าวแพง มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการในหลายประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้เรื่อง "ความมั่นคงทางอาหาร" กลายเป็นประเด็นสนใจของประชาคมโลกอีกครั้ง ในโอกาสนี้จึงขอกล่าวถึงเรื่องข้าวในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องการค้าทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ...

 

 

เอฟทีเออาซียน-ญี่ปุ่น จะเดินไปในทิศทางใดในอนาคต (1)
(ฐานเศรษฐกิจ , 15/04/2008-18/04/2008)

สถาบันการพัฒนาเศรษฐกิจและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (ไอดีอี-เจโทร) และสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 5 แห่ง ได้ทำการศึกษาถึงทิศทางการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ เศรษฐกิจในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และ ประเทศญี่ปุ่น ...

 

 

WTO คาดการค้าโลกปีนี้ชะลอ
(บ้านเมืองออนไลน์ , 21/04/2008)

องค์การการค้าโลก (WTO) ออกมาคาดการณ์ว่าการขยายตัวของการค้าของทั่วโลกในปีนี้ อาจจะชะลอตัวลงไปอยู่ที่ 4.5 % จากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว ขณะที่การค้าซึ่งกำลังขยายตัวในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา ก็ไม่สามารถขึ้นมาชดเชยแทนที่ได้ทั้งหมด WTO เตือนไว้ในรายงานสถานการณ์การค้าโลกฉบับล่าสุดว่า หากความปั่นป่วนในตลาดการเงินยังคงดำเนินต่อไป ...

 

 

อนาคตเจรจาการค้าเสรี โยนหิน "มาตรา 190" แก้ไขเพื่อใคร?
(ประชาชาติธุรกิจ , 07/04/2008)

มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญ 2550 ถูกหยิบมากล่าวถึงในสาธารณะอีกครั้ง เมื่อวิป รัฐบาลเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้เป็น 1 ใน 5 กฎหมายที่ต้องการแก้ไข โดยมาตรา 190 เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วม โปร่งใสสำหรับการทำหนังสือสัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมถึงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบกับสังคมเศรษฐกิจของประเทศ ...

 

 

อาเซียนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันมากขึ้น
(ฐานเศรษฐกิจ , 30/03/2008-02/04/2008)

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้ารับไม้ต่อจากสิงคโปร์ เป็นประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในเดือนกรกฎาคม 2551 นี้ และจะรับหน้าที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาอาเซียน ไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 ซึ่งจะทำให้อาเซียนมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ : POST JTEPA : ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (19)
(กรุงเทพธุรกิจ, 26/03/2008)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : แม้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาวจะมีขึ้นมีลงเป็นวัฏจักร แต่แนวโน้มใหญ่ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในอังกฤษในปลายศตวรรษที่ 18 และแผ่กระจายหลายสิบปีต่อมาไปที่ส่วนอื่นของยุโรป ...

 

 

มุมมองทูตไทยบุกตลาดออสซี่
(ฐานเศรษฐกิจ, 20/03/2008-22/03/2008)

ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ซึ่งนับจากที่มีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าสองฝ่ายได้ขยับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทยก็อยู่ในฐานะได้ดุลการค้าออสเตรเลียมาทุกปี ...

 

 

ตลาดแรงงานฝีมือ เป้าหมายนำร่องเปิดเสรี
(ฐานเศรษฐกิจ, 13/03/2008-15/03/2008)

หากจะว่ากันถึงแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำหนดไว้ในอีก 7 ปีข้างหน้าให้มีการรวมกลุ่มเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวในภาพรวมใหญ่แล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือบุคลากรก็ถือกลจักรขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ...

 

 

จากซีแอลยา..ถึง...สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ผู้จัดการออนไลน์ , 11/03/2008)

บทเรียนจากกรณี นายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ดำริที่จะให้มีการทบทวนนโยบายการบังคับใช้สิทธิ หรือซีแอล CL (compulsory license) ซึ่งถือเป็นมาตรการและกลไกพิเศษจำเป็นของรัฐในการใช้อำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ:Post Jtepa : ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (18)
(กรุงเทพธุรกิจ , 27/02/2008)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : อังกฤษก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นสังคมที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี เงื่อนไขทางสังคมสนับสนุนและก่อให้เกิดแรงจูงใจ ต่อผลตอบแทนของผู้ประกอบการ การก่อตัวของพาณิชย์กรรมการเงิน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างเมืองกับชนบท ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ :POST JTEPA : ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (17)
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 13/02/2008)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : เป็นเรื่องธรรมดาที่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงอย่างการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่เริ่มในอังกฤษและแผ่กระจายไปที่ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ในศตวรรษที่ 19 และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงหลังสงครามโลก จะได้รับการตีความที่แตกต่างกันไป ...

 

 

ปาล์มน้ำมัน...ความต้องการเพิ่ม ช่วยดันราคาพุ่ง
(ฐานเศรษฐกิจ , 10/02/2008-13/02/2008)

อุตสาหกรรมน้ำมันพืชมีมูลค่าตลาดรวม 9,000 ล้านบาท แบ่งเป็นน้ำมันปาล์มสัดส่วนมากที่สุด 65% รองลงมาเป็นน้ำมันถั่วเหลือง 25% น้ำมันรำข้าว 6% ที่เหลือ 4% เป็นน้ำมันพืชอื่นๆ อาทิ น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดทานตะวัน และน้ำมันมะกอก เป็นต้น ...

 

 

โรเบิร์ท ดี กริฟฟิธส์ สหรัฐพร้อมที่จะเจรจา FTA กับรัฐบาลใหม่
(ประชาชาติธุรกิจ , 04/02/2008)

ในฐานะคู่ค้า สหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดหลักของไทย แต่ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา การค้าของทั้งสองประเทศต้อง เผชิญกับอุปสรรค ทั้งการเมือง การยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ในสินค้าบางรายการ การหยุดชะงักของการเจรจาการเปิดเสรีทางการค้า (เอฟทีเอ) เงินบาทแข็งและปัญหาซับไพรมในสหรัฐอเมริกา ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ : POST JTEPA : ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (16)
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 30/01/2008)

ถึงแม้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษในช่วง 50-70 ปีแรก จะไม่สามารถเปลี่ยนทุกๆ อณูหรือทุกๆ ส่วนของเศรษฐกิจอังกฤษและยุโรปในเวลาอันสั้น รวมทั้งอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม และในภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้เพิ่มหรือเติบโตในอัตราที่สูงที่เรียกว่ามหัศจรรย์ ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ:POST JTEPA: ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (15)
(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 16/01/2008)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : การที่เอเชียและประเทศในโลกที่สามเริ่มห่างชั้นกันมากกับยุโรป โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 19 ทั้งๆที่ก่อนหน้าหลายร้อยปีไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันแบบฟ้ากับดินนั้น น่าสนใจและเราต้องพยายามตอบโจทย์นี้ให้แตก ...

 

 

เหตุใดการเจรจารอบโดฮา จึงหยุดชะงัก ?
(ประชาชาติธุรกิจ , 10/01/2008)

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา หยุดพักการเจรจาอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2549 ภายหลังการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกระดับแกนนำ 6 ประเทศ (G-6) อันได้แก่ สหรัฐ สหภาพยุโรป บราซิล อินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ...

 

 

ยุคทุนไทยฝ่าปัจจัยเสี่ยงในประเทศ หันลงทุนนอกแข่งขันในเวทีโลก
(ฐานเศรษฐกิจ , 03/01/2007-05/01/2007)

บรรยากาศการทำธุรกิจ ภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบรายล้อมรอบตัว ตั้งแต่ ราคาน้ำมันพุ่ง และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้น ฉุดการใช้จ่ายของผู้บริโภคและเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว สถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งที่ยังไร้เสถียรภาพ ...

 

 

วิถีเศรษฐกิจ:POST JTEPA: ญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร (14)
(กรุงเทพธุรกิจ , 02/01/2007)

ที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระยะยาวของญี่ปุ่นและเอเชีย เรามักจะเปรียบเทียบโดยเอาตะวันตก หรืออีกนัยหนึ่งคือยุโรปและต่อมาสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางในอดีต และเนื่องจากเอเชียเคยเจริญมาก่อนยุโรปในอดีตกาล ...

 

 

ผู้ส่งออกดิ้นหนีกุ้งราคาร่วง ขายไอเดียลดกำลังผลิต 20% ปี"51
(ประชาชาติธุรกิจ , 24/12/2007)

ในปี 2549 ไทยผลิตกุ้ง 500,000 ตัน ส่งออกกุ้งได้ 340,000 ตัน มีรายได้จากการส่งออกมากถึง 84,000 ล้านบาท แต่ปี 2550 อุตสาหกรรมการส่งออกกุ้งกลับอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างหนัก ทั้งที่ส่งออกกุ้งได้เพิ่มขึ้น 10% ประมาณ 360,000 ตัน แต่รายได้เหลือไม่ถึง 80,000 ล้านบาท ...

 

 

หลากมุมมองต่อ FTA อาเซียน-คู่เจรจา
(ประชาชาติธุรกิจ , 13/12/2007)

ในมุมมองของนักกฎหมาย ศ.ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า อาเซียนรวมตัวกันมากขึ้น มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในอาเซียนกินดี อยู่ดี มีการหมุนเวียนทางด้านสินค้า-บริการ ได้อย่างเสรีหรือตลาดเดียว ...

 

 

นโยบายรัฐที่พึงปรารถนา
(ฐานเศรษฐกิจ , 06/12/2007-08/12/2007)

ช่วงนี้ไม่เสียทีที่เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ พรรคต่างๆ มีการจัด Midnight Sale ลดแลกแจกแถมในเชิงนโยบาย ซื้อหนึ่งแถมสาม อย่างที่เรียกได้ว่า ดุเดือด ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ...

 

 

ปรับภูมิทัศน์การค้า "อาเซียน" เน้นส่งออก "จีน-อินเดีย" มากกว่า
(ประชาชาติธุรกิจ , 29/11/2007)

การพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส่วนใหญ่จะใช้โมเดล ที่เน้นการค้าและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยภาค การส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะในภาคการผลิต ...

 

 

ADB แนะตั้ง FTA เอเชียตอ.-ออสเตรเลีย 'อาเซียน' 10ปท.เป็นแกนบวกอีก 6 ชาติ
(ผู้จัดการออนไลน์ , 19/10/2007)

เอเอฟพี - ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เผยแพร่รายงานการศึกษาฉบับใหม่ สนับสนุนให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีที่ครอบคลุม 10 ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน รวมกับ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อินเดีย, นิวซีแลนด์, และออสเตรเลีย โดยระบุว่าจะได้ผลประโยชน์มากมาย ยิ่งกว่าการจัดทำข้อตกลงการค้าระดับเล็กๆ หลายๆ ฉบับ ...

 

 

มธ.จับมือ มช.เจาะลึกเส้นทาง R3A-R3E สำรวจระบบโลจิสติกส์รับ FTA อาเซียน-จีน
(ประชาชาติธุรกิจ , 08/11/2007)

ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน พ.ศ.2550 คณาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อม ผู้ร่วมทีมรวม 6 คนได้เดินทางสำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าทางน้ำ ...

 

 

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (เจเทปป้า-JTEPA) จะประเมินความสำเร็จอย่างไร?
(มติชน , 07/11/2007)

มีประเด็นถกเถียงและตั้งข้อสงสัยกันมากมายก่อนการเซ็น JTEPA ว่าไทยจะเสียเปรียบญี่ปุ่นหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) เรื่องการยอมลดภาษีนำเข้าของเสียอันตราย ซึ่งอาจทำให้ไทยกลายเป็นที่ทิ้งขยะจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่มีปัญหานี้อยู่แล้ว และ กม.ไทยก็ไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ...

 

 

รู้เท่าทัน JTEPA
(ประชาชาติธุรกิจ , 05/11/2007)

เพียงแต่ กระทรวงพาณิชย์ไทย จะมีเงื่อนไขในการส่งออกภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) จากความพยายามที่จะใช้ "ประวัติส่งออกย้อนหลัง" มาประกอบการขอใบรับรองการส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ไม่จริงนั้น ...

 

 

ใคร...อยู่เบื้องหลังม็อบ ร.ฟ.ท.?
(ฐานเศรษฐกิจ , 04/11/2007-07/11/2007)

"สหภาพการรถไฟฯ มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และยังมีบทบาทตามวัตถุประสงค์ ของการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 40 (4) ที่ระบุว่า สหภาพแรงงานมีบทบาทที่จะต้องดำเนินการและให้ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ ของรัฐวิสาหกิจ" ...

 

 

การเปลี่ยนแปลงในจีน กับสิ่งที่ไทยต้องเร่งปรับตัว
(ฐานเศรษฐกิจ , 31/10/2007-02/11/2007)

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นในรอบ 5 ปีครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นครั้งที่ 17 ปิดฉากไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ พร้อมๆ กับการเผยโฉมหน้าของคณะผู้นำใหม่ในกรรมการกรมการเมือง หรือโปลิตบูโร ที่มีเลือดใหม่สายเศรษฐกิจและการเงินเข้าร่วมทีมมากขึ้น ...

 

 

จับตาทิศทางศก.ไทยหลังเลือกตั้ง
(มติชน , 18/10/2007)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่สโมสรทหารบก โครงการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารประเทศไทย พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง มีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้ ...

 

 

ยางธรรมชาติ:แนวโน้มการแข่งขันรุนแรง
(มติชน , 17/10/2007)

แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีปริมาณการผลิตยางเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ปริมาณการผลิตยางของไทย มีอัตราการขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางมากเป็นอันดับสองและสามของโลกรองจากไทย ...

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)