ปรับปรุงครั้งล่าสุด:
27/05/2556
Google
www
FTAdigest.com

ปฏิทินเหตุการณ์: JTEPA เริ่มมีผลบังคับใช้(01/11/2550),   เสร็จสิ้นการลงนาม FTA ไทย-ญี่ปุ่น(03/04/2550),   ตารางแสดงข้อมูลความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคี ระหว่างประเทศต่างๆ(13/03/2550),   ไทยลงนามแบบทวิภาคีกับ 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน(26/02/2552)
 

  ข่าว FTA ประจำวัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
ข่าว FTA ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
20-26 พฤษภาคม 2556
กรมศุลกากรปรับระเบียบรับเออีซี
'หอการค้า' ห่วงส่งออกไตรมาส 2 จับตาศึกเกาหลีดันราคาโภคภัณฑ์ในตลาดโลกพุ่ง
เออีซีคือโอกาสที่เปิดกว้าง <ข่าวเชิงวิเคราะห์>
ไทยยังครองแชมป์ทูน่าโลก
ระดมสมองขับเคลื่อนประเทศยุคเงินบาทแข็ง <ข่าวเชิงวิเคราะห์>
เร่งรัดเปิด AEC ให้ทันปี’58 อาเซียนถกรมต.เศรษฐกิจ 8 มีค.นี้
กรุงเทพมหานคร..ศูนย์รวมเศรษฐกิจ 3.5 ล้านล้านรับ AEC <ข่าวเชิงวิเคราะห์>

ข่าวสารจากทีมงาน FTAdigest.com  

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • -

Webmaster Talks: (10/08/2554)


       สวัสดีครับ วันนี้นำเอกสารประกอบการสัมมนาในหัวข้อ "ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2554 เตรียมความ พร้อมสู่ AEC" มาให้ดาวน์โหลดกันนะครับ สำหรับในงานวิจัยนี้ก็จะมีการศึกษาลงในแต่ละอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ จึงน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจครับ (เอกสารประกอบ)

 

หากท่านมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อกับทางทีมงานได้โดยเข้าไปในส่วนของเมนู "ติดต่อเรา" ทางด้านซ้าย หรือส่ง E-mail มาที่ Webmaster ...

ขอขอบคุณท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และได้ฝากคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรี (FTA)
Download


 เอกสารประกอบการสัมมนา
   
    เอกสารประกอบ การสัมมนาเรื่อง ”การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการและการลงทุน ภายใต้กรอบ ASEAN-EU FTA” (18 กันยายน 2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง“อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนไทย: เมื่อไร้กำแพงภาษี” (29 กันยายน 2551)
    เอกสารการบรรยายสรุปผล "การเจรจาเปิดตลาดสินค้าภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดีย" (6 ตุลาคม 2551
)
    เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “นานาทรรศนะต่อการทำ ASEAN-EU FTA” (17 กันยายน 2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “การเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความตกลง JTEPA และความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่น” (26 สิงหาคม 2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ไทยกับการเจรจาเปิดเสรีทางการค้า (FTA) : ปัจจุบันและย่างก้าวต่อไป” (3  เมษายน  2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “มาตรการรองรับจากนโยบายการเปิดเสรีการค้ากับสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาสินค้าเกษตรและสิทธิบัตร” (วันที่ 30 มกราคม 2551)
    การสัมมนาเรื่องมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของจีน: กรณีศึกษาสินค้าผัก-ผลไม้และระบบการรับรองมาตรฐานสินค้า (วันที่ 11 มกราคม 2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี" (วันที่ 8 มกราคม 2551)
    เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหารของสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นกับการส่งออกของไทย" (30 สิงหาคม 2550)
    สรุปผลการสัมมนาเรื่อง มาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดสหรัฐฯ : มุมมองของผู้ประกอบการ (11 สิงหาคม 2550)
    เรื่อง "ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน: ผลประโยชน์และนัยต่อประเทศไทย"
    ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรี ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เดือนกรกฎาคม 2550 (ที่มา: www.thaifta.com)
    เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง (วันที่ 20 มิ.ย. 2550)
    เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง“อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ ไม่ไกลเกินเอื้อม” (วันที่ 10 ก.ค. 2550)
    "FTA ในวันข้างหน้า: ไหลลื่น ลื่นล้ม หรือล้มลุกคลุกคลาน"อัตราภาษีนำเข้า MFN ของประเทศต่างๆ (18/04/2550)
จีน    ญี่ปุ่น    นิวซีแลนด์    สหรัฐอเมริกา    ออสเตรเลีย    อินเดีย


WTO Watch

เอกสารงานเผยแพร่:
จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลก มีนาคม 2551
(18/02/2551)
หนึ่งทศวรรษ WTO (18/02/2551)
มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
(11/06/2550)

เอกสารประกอบการสัมมนา (08/01/2550)
ลิขสิทธ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล: Doc1 (241K) , Doc2 (302K)
วิเคราะห์ร่างความตกลงเอฟทีเอไทย-สหรัฐอเมริกา:
PPT1
(2.43M) , PPT2 (4.57M)
ลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล มาตรการทางเทคโนโลยีและทางเลือกสำหรับประเทศไทย:
PDF
(644.80K)

ผู้สนใจสามารถเข้าไป Download เอกสารในโครงการ WTO Watch ทั้งหมดที่ http://www.thailandwto.org/PubSemina.asp

ข้อมูลการค้าต่างประเทศจากเว็บกรมการค้าต่างประเทศ

  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป ด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) พ.ศ.2547 (ดาวน์โหลดไฟล์)
  • ประกาศกรมการค้าต่างประเทศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ด้วยระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) พ.ศ. 2546 (ดาวน์โหลดไฟล์)
  • ร่างพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ... สำนักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า (ดาวน์โหลดไฟล์)
 
ตารางการลดภาษีสินค้าและข้อมูลกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า


ความตกลงดังกล่าวมีผลทำให้ สินค้านำเข้าที่ผ่านกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรลง ดังตารางต่อไปนี้

ความตกลงการค้าเสรี

ตารางการลดภาษีศุลกากร
ของไทย

ตารางการลดภาษีศุลกากร
ของประเทศภาคี

AFTA
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน

ไทย

บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
พม่า
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
เวียดนาม

ACFTA
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

ไทย

จีน

TAFTA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

ไทย

ออสเตรเลีย

TNZCEP
ความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์

ไทย

นิวซีแลนด์

ITFTA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย

ไทย

อินเดีย

JTEPA
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น
(ไฟล์อัพเดทล่าสุด 01/04/2552)

ไทย

ญี่ปุ่น

ที่มา:    ตารางการลดภาษีศุลกากรของไทยจาก กรมศุลกากร
ตารางการลดภาษีศุลกากรของประเทศคู่ภาคีจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ที่สินค้านำเข้าจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามความตกลงฉบับต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน


งานวิจัยของ TDRI:
งานวิจัยจากต่างประเทศ:
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements: FTAs) ระยะที่ 3
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
(06/01/52)
รายงานการประเมินสถานะทางการค้าของประเทศไทย ประจำปี 2006
(04/07/49)
China-Thailand EHP: Evaluating Economic and Social Effects (02/09/51) Stiglitz สวนกระแสการค้าเสรี วิพากษ์ความเป็นธรรมทางสังคมกับการค้าโลก (Social Justice and Global Trade)
(30/06/49)
Preference Utilization under Thailand’s FTAs: Agricultural and Related Export Products (13/08/51) บทบาทของรัฐสภาออสเตรเลียในการทำความตกลง FTA
(01/06/49)
โครงการวิจัย “เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสำหรับการเจรจา จัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป บทการค้าบริการและการลงทุน”
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
(13/08/51)
สหรัฐฯ ช่วยเหลือคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการค้าเสรีอย่างไร
(24/02/49)
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements: FTAs) ระยะที่ 2
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
(13/08/51)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ
(09/02/49)
ตอบประเด็นสิทธิบัตรจุลชีพใน JTEPA กับรายงานของทีดีอาร์ไอ
(18/04/50)
ความตกลงการค้าเสรีของอียู
(28/12/48)
ตอบกลุ่มเอ็นจีโอเรื่องผลศึกษาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
(09/01/50)
การปรับตัวและตาข่ายทางสังคม เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(13/10/48)
โครงการวิจัย “ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA”
(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
(03/01/50)
วิพากษ์นโยบาย FTA ของไทยโดยนักวิจัยจาก London School of Economics
(08/09/48)การเดิมพันบนความตกลง FTA
เพื่อการจ้างงานในอนาคตของเกาหลีใต้

(29/03/49)


FTA ทำให้สินค้าวัฒนธรรมหลากหลาย
เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง?

(06/03/49)


นโยบายอุตสาหกรรมชาตินิยม:
กรณีศึกษาของมาเลเซีย

(24/02/49)


สหรัฐฯ มีแผนทำ FTA มากขึ้นในปี 2006
ตั้งเป้าหมายกับเกาหลีใต้ และมาเลเซีย

(02/02/49)


การเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่
ที่มีต่อนโยบายการค้าของสหรัฐ

(02/02/48)


ข้อสังเกตบางประการต่อการเจรจา FTA ไทยสหรัฐและโจทย์ฝากคิด สำหรับรัฐบาลและประชาชนไทย
(13/01/49)

 


วิจารณ์หนังสือ Fences and Windows:
เพราะเหตุใดนาโอมี ไคลน์ (Naomi Klein) ต้องเรียนรู้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่


(02/02/49)Why Globalization Works

(11/07/48)
RECOMMENDED LINKS

เว็บไซต์ทางการของรางวัลโนเบล (http://nobelprize.org/nobel_prizes/) ได้จัดทำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาขึ้นในทุกสาขาวิชาการของรางวัลโนเบล คือ ฟิสิกส์ (เกมเกี่ยวกับเลเซอร์) เคมี (เกมเกี่ยวกับโพลิเมอร์) แพทย์ (เกมเกี่ยวกับหูชั้นใน) วรรณกรรม (เกมเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง Lord of the Files) สันติภาพ (เกมเกี่ยวอาวุธนิวเคลียร์) และเศรษฐศาสตร์ (เกม the Heckscher-Ohlin World) ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการค้าเสรี โดยเกมมุ่งให้ความรู้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ... (อ่านรายละเอียด)
(26/06/49)


การลดภาษีสินค้า: การลดภาษีสินค้าตาม FTA ฉบับต่างๆ (26/09/48)
คู่มือประชาชน: คู่มือประชาชนด้าน FTA (15/08/48)
รู้จักบุคคลสำคัญ: ปานปรีย์ พหิทธานุกร: 1 ใน 3 "ผู้แทนการค้าไทย" หรือ"ทีทีอาร์" ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเทียบเท่า "รัฐมนตรี" (26/08/48)
รู้จักบุคคลสำคัญ: Rob Portman: บททดสอบของผู้แทนการค้าสหรัฐฯ คนปัจจุบัน (11/07/48)
ประเด็นการเจรจาและผลกระทบ: ความตกลงการค้าเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา (02/08/48)
ยุทธศาสตร์ FTA: เท่าทันทุกท่าทีในระหว่างเจรจา FTA กับสหรัฐฯ ด้วยความเข้าใจกฎหมาย Bipartisan Trade Promotion Authority (11/07/48)
 
 


ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไมสงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ worapong@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)