แนะนำหนังสือ


วิจารณ์หนังสือ Fences and Windows:
เพราะเหตุใดนาโอมี ไคลน์ (Naomi Klein) ต้องเรียนรู้ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่

(แปลและเรียบเรียงจาก Why Naomi Klein needs to grow up.The Economist, 7 Nov., 2002.)

นทางการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาโลกนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและความขัดแย้ง ในปัจจุบันมีนักคิดและนักเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกแต่คนที่มีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คือหญิงสาวชาวแคนาดาวัย 36 ปีที่ชื่อ นาโอมี ไคลน์ เธอประท้วงและต่อต้านบรรษัทขนาดใหญ่ การค้าเสรี และระบบทุนนิยม มาเป็นเวลาหลายปี ...

(02/02/49)


   

Why Globalization Works
Martin Wolf
New Haven, Conn. Yale University Press, 2004, 398 หน้า

"As Wolf slices and dices both the critics and the cheerleaders of economic globalization, he offers a deeply reasoned and cogently explained case for its inevitability. A definitive analysis."-Kenneth Rogoff, Harvard University
"This brilliant book should be read by anyone who cares about the future of the developing world-that is, anyone who cares about the future. Wolf's book will be the definitive statement of the case for market-based globalization."-Lawrence Summers, President, Harvard University
"No one has summarized more coherently the recent, voluminous research. . . . Elegantly and persuasively, Wolf marshals the facts." -Niall Ferguson, Sunday Telegraph

ากทศวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน วิวาทะเรื่อง "โลกาภิวัตน์" ยังคงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายจากหลายฝ่าย ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ กลุ่ม NGO และประชาชนโดยทั่วไป ทั้งนี้ดูเหมือนว่าประเด็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายผู้สนับสนุนกับฝ่ายผู้ต่อต้านโลกาภิวัฒน์จะยิ่งร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นแต่ละประเทศและระดับโลก ...

(11/07/48)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)