บทความสั้น


 

เตรียมตัวและเตรียมใจก่อนจะเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป

นการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคมที่ผ่านมาที่มาเลเซีย อาเซียนได้แสดงความกระตือรือร้นในการเจรจาการค้าเสรีภายในอาเซียนเองและการเปิดเสรีกับประเทศต่างๆ เช่น การเร่งก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้ภายในปี 2015 การยอมรับกรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA) ตามข้อเสนอของสหรัฐ ...

(29/08/49)

ต่อ

 

หลุมฝังศพของ WTO !

มื่อไม่นานมานี้ ปาสคาล ลามี ผู้อำนวยการ WTO ออกมาประกาศว่า การเจรจาขององค์การการค้าโลก (WTO) รอบโดฮาจะเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด หลังจากที่ได้มีการเจราจากันมาอย่างยาวนานกว่า 5 ปี แต่ไม่มีความคืบหน้าเป็นชิ้นเป็นอัน ความล้มเหลวครั้งล่าสุดของการเจรจารอบโดฮา เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งของ สหภาพยุโรป อินเดีย บราซิล และสหรัฐ ในประเด็นของสินค้าเกษตรเป็นหลัก ...

(16/08/49)

ต่อ

 

ความท้าทายในการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย

นช่วงสัปดาห์นี้ มีรายงานข่าวว่า ที่ ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เห็นชอบให้ยุติการเจรจา FTA ระหว่างอาเซียนกับอินเดีย ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดีย กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายจะมีการสรุปข้อเสนอการเจรจา FTA ภายใน 15 วัน แต่โฆษกกระทรวงการค้าของมาเลเซียก็ออกมาปฏิเสธข้อสรุปดังกล่าว ...

(01/08/49)

ต่อ

 

อนาคตและทางเลือกของ FTA ไทย- สหรัฐ

รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยกับสหรัฐจะมีการเจรจาการค้าเสรีกันอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนจะแถลงแก้ข่าวในวันต่อมาว่าการเจรจาต้องรอรัฐบาลใหม่ ส่วนปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เสนอว่า ไทยกับสหรัฐน่าจะมีการเจรจาการค้าในรูปแบบของ ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement หรือ EPA) เพื่อเป็นกรอบในการอำนวยความสะดวกให้การค้าการลงทุนระหว่างกันสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ในขณะที่รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พูดไปอีกทางหนึ่ง ...

(17/07/49)

ต่อ

 

การปลอมแหล่งกำเนิดสินค้า : บทเรียนจากอินโดนีเซีย

มื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นสพ. กรุงเทพธุรกิจรายงานว่า กรมศุลกากรสหรัฐได้เข้ามาตรวจสอบโรงงานสิ่งทอในประเทศไทย และพบว่า โรงงาน 10 แห่ง ปลอมแปลงสินค้าจีนเป็นสินค้าไทย แล้วส่งออกต่อไปยังสหรัฐ สหรัฐจึงขึ้นบัญชีดำพร้อมทั้งยกเลิกการนำเข้าสินค้าจากโรงงานเหล่านั้น ...

(13/07/49)

ต่อ

 

ทำไมเอเซียจึงควรจะเป็นเขตการค้าเสรีมากกว่าประชาคม?

มื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2005 ได้มีการประชุมผู้นำอาเซียน+3 (ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 9 และมีการประชุมสุดยอดเอเซียตะวันออก (East Asia Summit หรือ EAS) ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2005 โดยสมาชิกของ EAS ประกอบด้วยผู้นำของกลุ่มอาเซียน+3 รวมทั้ง อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมของทั้งอาเซียน+3 และ EAS เกือบจะเป็นกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดการแข่งขันกันว่า เวทีใดควรเป็นแกนหลักของการจัดตั้งประชาคมเอเซียตะวันออก (East Asia Community หรือ EAC) ...

(05/07/49)

ต่อ

 

ปัญหา “เส้นก๋วยเตี๋ยวพันกัน” ในอาเซียน

ากดูเผินๆ อาจหลงเชื่อไปว่า อาเซียนพร้อมแล้วในการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน เพราะอาเซียนได้ตกลงหรือกำลังอยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับหลายประเทศทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ตลอดจนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และในปลายปีนี้ อาเซียนอาจเริ่มเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป
ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเช่น สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ก็ยังได้แยกเจรจา FTA กับประเทศใหญ่อย่าง สหรัฐฯ ...

(20/06/49)

ต่อ

 

การสร้างและการเบี่ยงเบนทางการค้าจาก FTA กับผลกระทบต่อประเทศไทย

ระเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ของประเทศไทยซึ่งแทบไม่มีการพูดถึงกันเลย คือผลกระทบของ “การสร้างการค้า” (trade creation) และ "การเบี่ยงเบนทางการค้า” (trade diversion) ต่อประเทศ เพราะเรามักสนใจว่า สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หรือ ผู้ผลิตสินค้าไทยสามารถผลิตสินค้าแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้หรือไม่เท่านั้น ...

(15/06/49)

ต่อ

 

CEPEA สูตรใหม่ของ FTA แห่งเอเซียตะวันออก

ารเชื่อมโยงกันทางการค้าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

ในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 57 ของการค้าของประเทศในเอเซียตะวันออกเป็นการค้าภายในภูมิภาค (intra- regional trade) ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการค้าภายในภูมิภาคของ NAFTA และใกล้เคียงกับของสหภาพยุโรปแล้ว ...

(07/06/49)

ต่อ

 

“ไม่เข้าร่วม FTA อาเซียน-เกาหลีใต้” มีผลกระทบกับไทยแค่ไหน?

นการประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 รัฐบาลไทยปฏิเสธไม่ร่วมกับอาเซียนในการทำ FTA กับเกาหลีใต้ โดยอ้างว่า เกาหลีใต้ปกป้องตลาดข้าวและสินค้าเกษตรของตนหลายรายการ ไทยจึงไม่ยอมทำความตกลงด้วย เพราะคิดว่า FTA นี้จะไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย ...

(01/06/49)

ต่อ

 

ผลกระทบของ FTA หน้าเหลี่ยม!

คำถามยอดฮิตที่ผมได้รับอยู่เสมอเมื่อไปบรรยายในที่ต่างๆ ก็คือ “ช่วยบอกหน่อยว่า FTA ดีหรือไม่ดีสำหรับคนไทย ?” คำตอบก็คือ “ก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นใคร” เพราะ FTA ในบางเรื่องส่งผลดีต่อคนกลุ่มหนึ่ง แต่ก็ส่งผลเสียต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง เปรียบเสมือนมนุษย์ที่มีหน้าสี่เหลี่ยมสี่ด้านนั่นเอง ...

(18/05/49)

ต่อ

   

FTA บริการสุขภาพ ใครได้ ใครเสีย?

นการเจรจาด้านบริการด้านสุขภาพในความตกลง FTA ไทย-สหรัฐฯ และ FTA ไทย-ญี่ปุ่น รัฐบาลไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ยินยอมให้ผู้ป่วยของตนที่เข้ามารักษาพยาบาลในไทยสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคมได้ ข้อเรียกร้องนี้มุ่งส่งเสริมนโยบายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาค ...

(18/05/49)

ต่อ

   

ใครได้ใครเสียจากการเปิดเสรีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ?

ป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า การประมูลโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีปัญหาในเรื่องของความโปร่งใสกันมาก นับตั้งแต่การกำหนดสเป็คที่ไม่เป็นกลาง การประกาศข่าวการประกวดราคาที่ไม่ทั่วถึง การสมยอมกันเสนอราคาของบริษัทผู้รับเหมา จนปรากฏเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องทุจริตคอรัปชั่นอยู่บ่อยๆ ...

(15/05/49)

ต่อ

   

ใช้กุ้งฝอยจีเอสพีตกปลากะพง FTA?

มื่อเร็วๆ นี้มีรายงานข่าวว่า สหรัฐฯ จะตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือจีเอสพี หากประเทศไทยไม่สามารถลงนามความตกลง FTA กับสหรัฐฯ ภายในปีนี้ได้ ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ของไทยก็ได้แสดงความกังวลต่อการสูญเสียประโยชน์ทางการค้าจากการถูกตัดจีเอสพี โดยโครงการจีเอสพีของสหรัฐฯ ที่ให้แก่ไทยจะหมดอายุลงในปลายปี 2549 นี้ ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีการต่ออายุไปอีก 5 ปีหรือไม่ ...

(04/05/49)

ต่อ

   

“TIFA” ทางเลือกใหม่ ถ้าความตกลง FTA ไทย-สหรัฐ ไม่ประสบความสำเร็จ

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 11 กันยายน นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐต่อประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปลี่ยนจากการเน้นด้านความร่วมมือทางการค้าเป็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอิรักและการต่อต้านกลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลาม การละเลยประเด็นการค้าทำให้สหรัฐเสียประโยชน์จากการที่จีนขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม สหรัฐยังมีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่อาจช่วยกอบกู้การเดินเกมการค้าของสหรัฐในเอเซียให้กลับมาอีกครั้ง เครื่องมือที่ว่าก็คือ “กรอบความตกลงทางการค้าและการลงทุน” (Trade and Investment Framework Agreement หรือ TIFA) ซึ่งสหรัฐมีอยู่แล้วกับประเทศต่างๆ หากได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างเหมาะสม TIFA จะเป็นหนทางที่ง่ายต่อการเจรจามากกว่า FTA และจะให้ประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับในทันที

(29/03/49)

ต่อ

   

การเดิมพันบนความตกลง FTA เพื่อการจ้างงานในอนาคตของเกาหลีใต้

มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 นาย ลี แฮชาน นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานาธิบดีโนห์ มู เฮียน เพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าบกพร่องต่อหน้าที่ เนื่องมาจากเมื่อ 1 มี.ค.ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ นายลีเดินทางไปเล่นกอล์ฟกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ แทนที่จะแก้ปัญหาม็อบการรถไฟประท้วงหยุดงาน ซึ่งล่าสุด ประธานาธิบดีโนห์อนุมัติหนังสือลาออกของนายลีเรียบร้อยแล้ว

(29/03/49)

ต่อ

   

FTA ทำให้สินค้าวัฒนธรรมหลากหลายเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง?

ะครโทรทัศน์และภาพยนตร์จากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงปัญหาการเปิดรับสินค้าวัฒนธรรมดังกล่าว เกาหลีใต้เองก็ต้องลดโควตาภาพยนตร์เกาหลีที่ฉายในโรงภาพยนตร์ก่อนที่จะเจรจา FTA กับสหรัฐ เพื่อให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายได้มากขึ้น การทำ FTA กับประเทศต่างๆ จะทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นหรือน้อยลง? บทความนี้จะนำเสนอบางแง่มุมของการค้าเสรีที่มีผลกระทบต่อสินค้าวัฒนธรรม

(06/03/49)

ต่อ

   

นโยบายอุตสาหกรรมชาตินิยม: กรณีศึกษาของมาเลเซีย

วามรู้สึกชาตินิยมมักถูกจุดขึ้นมาเมื่อประเทศไทยเจรจา FTA กับประเทศมหาอำนาจ หลายคนบอกว่า เราควรใช้นโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมชาตินิยม เช่น ควรกำหนดเงื่อนไขการลงทุน (performance requirement) กับต่างประเทศในลักษณะที่ให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนไทยได้เปรียบนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลควรมุ่งส่งเสริม “อุตสาหกรรมในประเทศ” โดยใช้มาตรการต่างๆ

มาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรามีประสบการณ์ยาวนานในการใช้นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแบบชาตินิยมเพื่อชาวมาเลย์ บทเรียนของมาเลเซียจึงน่าสนใจและมีความหมายต่อประเทศไทย บทความนี้จะรายงานผลของการใช้นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแบบชาตินิยมของมาเลเซีย โดยสะท้อนให้เห็นว่าด้านมืดของนโยบายชาตินิยมคือการแสวงหาประโยชน์ของคนชั้นนำบางกลุ่มบนความเสียหายของประชาชนกลุ่มอื่น

(24/02/49)

ต่อ

   

สหรัฐฯ มีแผนทำ FTA มากขึ้นในปี 2006
ตั้งเป้าหมายกับเกาหลีใต้ และมาเลเซีย

ก่อนการประชุม World Economic Forum ที่เมือง Davos สวิตเซอร์แลนด์ จะเริ่มต้นขึ้น Rob Portman ตัวแทนการค้าสหรัฐฯ ได้กล่าวว่า ในปี 2006 สหรัฐฯมีแผนที่จะเพิ่มจำนวน FTA ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ FTA กับเกาหลีใต้และมาเลเซีย “เราจะประกาศว่า ประเทศใดบ้าง ที่เราจะทำ FTA เพิ่ม แต่จะไม่ใช่การทำ FTA กับประเทศเล็ก เพราะ เราคิดว่า เราจำเป็นที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อ ทำ FTA กับประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่า”

(02/02/49)

ต่อ

   

การเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ที่มีต่อนโยบายการค้าของสหรัฐ

ครงการ FTAdigest ขอนำเสนอบทความของ Jeffrey J. Schott นักวิชาการจาก Institute for International Economics ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่สนับสนุนการค้าเสรีของสหรัฐในกรุงวอชิงตัน บทความนี้เขียนขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2004 โดยมุ่งที่จะเสนอแนะแนวทางที่รัฐบาลสหรัฐควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี เช่น การขยายระยะเวลา TPA เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐยังคงมีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างประเทศต่อไป หรือเร่งดำเนินการให้ FTAA ประสบความสำเร็จ เป็นต้น แม้ว่า เนื้อหาบางส่วนอาจล้าสมัยไปบ้าง บทความนี้ก็ยังน่าสนใจในแง่ที่แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการค้าเสรีของสหรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาและให้ความสนใจในฐานะที่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐ ...

(02/02/49)

ต่อ

   

ข้อสังเกตบางประการต่อการเจรจา FTA ไทยสหรัฐ
และโจทย์ฝากคิดสำหรับรัฐบาลและประชาชนไทย

รัฐบาลและคณะผู้เจรจาไทยมีความคาดหวังที่สูงในการเจรจา FTA ระหว่างไทย-สหรัฐ ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า ความคาดหวังบางประการของรัฐบาลและคณะผู้เจรจาไทยอาจประสบความสำเร็จได้ยาก และขอเสนอให้มีการทบทวนความคาดหวังเหล่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและประเมินประโยชน์และผลเสียจาก FTA ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ...

(13/01/49)

ต่อ

   

การประชุม WTO ฮ่องกง: รอบโดฮายังคงมีชีวิต แต่สุขภาพไม่แข็งแรง

ารประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ฮ่องกง ระหว่าง วันที่ 13 ถึง18 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีนักการเมืองจาก 149 ประเทศ เจ้าหน้าที่จากประเทศสมาชิกเกือบ 6000 คน ได้เข้าร่วมการประชุม อีกทั้งสื่อมวลชนเกือบ 3,000 คน รวมทั้งองค์กรเอกชน (NGOs) ร่วมกับชาวบ้านจากประเทศต่างๆ กว่า 1,000 คน ได้เดินทางเข้ามาเพื่อจับตาการประชุมในครั้งนี้ ...

(04/01/49)

ต่อ

   

ฤาเศรษฐกิจคือหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จทางวิวัฒนาการของมนุษยชาติ

านมาแล้วที่ Adam Smith David Ricardo ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการค้าเสรีและการแบ่งงานกันทำ (division of labour) ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีใครยืนยันว่าการค้าเสรีและการแบ่งงานกันทำคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การดำรงอยู่ของมนุษยชาติ แต่ Jason Shogren นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Wyoming และทีมงานของเขาชี้ว่า การค้าและการมีความชำนาญเฉพาะด้าน (specialization) คือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ Homo sapiens สามารถเข้ามามีบทบาทแทนที่มนุษย์สายพันธุ์เดิมคือ มนุษย์นีแอนเดอร์ธาล (Homo neanderthalensis หรือ Neanderthal man) และกลายเป็นสายพันธุ์ที่สืบทอดความเป็นมนุษยชาติจนถึงปัจจุบัน ...

(20/12/48)

ต่อ

   

ปัญหาข้อพิพาทการค้าไม้เนื้ออ่อนระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดา

รณีข้อพิพาททางการค้าไม้เนื้ออ่อน (softwood lumber) ระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดา สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าของความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เมื่อประเทศภาคีซึ่งเป็นประเทศใหญ่เช่น สหรัฐฯ ไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน ...

(20/12/48)

ต่อ

   

7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำความตกลงการค้าเสรี (FTA)

นปัจจุบันเราคงจะได้พบเห็นข่าวการทำความตกลงการค้าเสรี (free trade agreement: FTA) ของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยของเราบ่อยครั้งขึ้น FTA จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีผลกระทบต่อเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ทีมงาน FTAdigest กลับพบว่ายัง มีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ FTA อยู่มาก บทความนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ...

(13/12/48)

ต่อ

   

ทำไมเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงสามารถจำกัดโควตาการนำเข้าสินค้าจากจีนได้

นช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตของสหรัฐทั้งในอุตสาหกรรมผลิตสปริงที่นอนจนถึงอุตสาหกรรมไม้แขวนเสื้อต่างเรียกร้องให้มีการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน แต่มีเพียงอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทเดียวเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครอง ...

(18/11/48)

ต่อ

   

10 ปี NAFTA: ข้อถกเถียงที่ไม่ยุติ

ทั้งก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 1994 วันที่ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มีผลในทางปฏิบัติ เกิดการโต้แย้งกันที่ยังไม่มีข้อยุติ ระหว่างผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในทั้ง 3 ประเทศ อันประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก การดำรงข้อจำกัดทางการค้าต่างๆ รวมทั้งข้อยกเว้นในการเปิดเสรีบางสาขา ทำให้การถกเถียงเพิ่มความร้อนแรงขึ้น มากไปกว่านั้น ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ NAFTA เห็นว่า NAFTA เป็นพื้นฐานของแนวคิดที่เลวร้าย เป็นการทดลองของโลกาภิวัฒน์ที่ไม่รอบคอบ อันเป็นผลให้เกิดการว่างงาน ทำให้คนจนยิ่งจนขึ้นไป เป็นต้น

ส่วนผู้ที่สนับสนุน NAFTA กล่าวอ้างแต่ข้อดีที่จะได้รับ เช่น จะเกิดการสร้างงานใหม่ขนานใหญ่ ทั้งยังเป็นงานที่ดีกว่าเดิมในเรื่องรายได้และอื่นๆ โดยภาพรวมแล้วประชาชนจะมีรายได้จะเพิ่มขึ้น คนจนจะได้รับส่วนแบ่งในอัตราที่ดี เศรษฐกิจจะขยายตัว ทรัพยากรในการผลิตจะถูกนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอ ...

(19/10/48)

ต่อ

   

สหรัฐฯ ขยายกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านความตกลงเสรีทางการค้า

นระยะที่ผ่านมา สหรัฐพยายามเร่งขยายการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ของตนเองไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก โดยผ่านการทำความตกลงเสรีทางการค้า เช่น การทำความตกลงกับออสเตรเลีย สิงคโปร์ และประเทศในอเมริกากลาง ...

(19/10/48)

ต่อ

   

การคุ้มครองเครื่องหมายเสียงและกลิ่น

าดกันว่า การให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จำเป็นต้องมองเห็นด้วยตาเปล่า (visually perceptible) เช่น เครื่องหมายเสียง (sound mark) และเครื่องหมายกลิ่น (scent mark) จะเป็นหัวข้อหนึ่งในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศที่ทำความตกลง FTA กับสหรัฐ เช่น FTA ระหว่างสิงคโปร์กับสหรัฐ กำหนดให้ต้องคุ้มครองเครื่องหมายกลิ่น ในขณะที่ FTA ระหว่างชิลีกับสหรัฐกำหนดให้ต้องคุ้มครองทั้งเครื่องหมายกลิ่น และเครื่องหมายเสียงอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 4 ที่รัฐมอนทานา สหรัฐฯ ได้เรียกร้องให้ไทยคุ้มครองเครื่องหมายเสียงและกลิ่น ซึ่ง น.ส. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ความเห็นว่า “เราเห็นด้วยกับสหรัฐฯว่า การคุ้มครองเรื่องเสียงและกลิ่นจะสร้างมูลค่าและโอกาสต่อธุรกิจ แต่เรายังสงสัยว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการทดสอบเรื่องดังกล่าว” (บางกอกโพสต์ 20 กรกฎาคม 2548)

FTAdigest เห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย จึงได้ศึกษาถึงแนวทางในการคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวของต่างประเทศในปัจจุบัน ...

(28/09/48)

ต่อ

   

ปัญหาว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

ทความนี้สรุปจากงานวิจัยเรื่อง Understanding Rules of Origin ของ Kala Krishna จาก Pennsylvania State University ซึ่งได้สำรวจงานวิจัยเกี่ยวกับกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin หรือ RoO) ที่ใช้ในเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ต่างๆ ที่ผ่านมา ...

(08/09/48)

ต่อข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)