สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “อเมริกาใต้ : ขุมทรัพย์แห่งใหม่ ไม่ไกลเกินเอื้อม”

จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันอังคารที่ 10 ก.ค. 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ทีมงาน FTADigest.com ขอขอบคุณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการจัดสัมมนา และขออนุญาตนำเอกสารประกอบการสัมมนา มาเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่ผู้สนใจ

ถ้าท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ (Acrobat reader program)


เอกสารประกอบการสัมมนา
(ไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

1. ลาตินอเมริกา: ขุมทรัพย์แห่งใหม่ไม่ไกลเกินเอื้อม
โดย คุณสมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ กรรมการบริหารและที่ปรึกษานายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2. โอกาสทางการค้าและการลงทุนในอเมริกาใต้ (บราซิล อาร์เจนตินา ชิลี และเปรู)

3. ตลาดลาตินอเมริกา

4. โอกาสทางการค้าและการลงทุนในอเมริกาใต้  (บราซิล อาร์เจนตินา ชิลีและเปรู)
โดย นายอภิรัฐ เหวียนระวี รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศ