สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง"


จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
วันอังคารที่ 20 มิ.ย. 2550 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพฯ

ทีมงาน FTADigest.com ขอขอบคุณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการจัดสัมมนา และขออนุญาตนำเอกสารประกอบการสัมมนา มาเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ แก่ผู้สนใจ

ถ้าท่านไม่สามารถเปิดอ่านได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ได้ที่นี่ (Acrobat reader program)


เอกสารประกอบการสัมมนา
(ไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.thaifta.com)

 

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ก้าวใหม่ที่ท้าทาย หรือ ความฝันที่ไกลเกินจริง 
  โดยนายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ความฝันที่ไกลและไปไม่ถึง? 
  โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : อนาคตที่ต้องสร้าง
  โดยดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
 4. การเสวนากลุ่มย่อย เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าของอาเซียน
 5. “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ASEAN Economic Community
  โดย ดร. ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 6. ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  โดยนายอรินทร์  จิรา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการ ASEAN CCI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 7. Towards the AEC: Services and Skilled Labours  ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
 8. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6+4
 9. การเปิดเสรีการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
 10. การเปิดเสรีการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนระหว่างประเทศ
  โดย ดร. วีรชัย พลาศรัยอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ
 11. สถิติการค้า

(ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และที่เว็บไซต์ thaifta)