สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)


เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี"


จัดโดย กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
วันพุธที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค (ถนนราชปรารภ) กรุงเทพฯ

เอกสารเผยแพร่สื่อมวลชนประกอบการสัมมนา

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

กล่าวเปิดการสัมมนา
(ไฟล์เสียง)
โดย คุณนงนุช เพ็ชรรัตน์
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ผู้นำเสนอ : คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

การศึกษามาตรการรองรับ นโยบายการเปิดเสรีการค้ากับสหรัฐฯ: กรณีศึกษาบางประเทศในลาตินอเมริกา สำหรับสินค้าเกษตรและสิทธิบัตร (เอกสารการบรรยาย, ไฟล์เสียง)
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์


ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าต่อสินค้าเกษตร (เอกสารการบรรยาย, ไฟล์เสียง)
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์


การศึกษาผลกระทบจากข้อผูกพันที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรยาและพันธุ์พืชตามความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาประเทศเม็กซิโก และชิลี (เอกสารการบรรยาย, ไฟล์เสียง)
ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ผู้วิจารณ์ :

คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(ไฟล์เสียง)

คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(ไฟล์เสียง)


เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
(ไฟล์เสียง)

ภาพบรรยากาศภายในงาน


คุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ กล่าวเปิดงาน


ดร.สมเกียรติ สร้างสีสันด้วยการ์ตูนประกอบการบรรยาย


ภาพผู้นำเสนอทั้ง 3 ท่าน (ดร.วรวรรณ, ดร.จิระวัฒน์, ดร.สมเกียรติ)


คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล (ผู้วิจารณ์ท่านที่ 1)


คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ (ผู้วิจารณ์ท่านที่ 2)


ภาพบนเวที


ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ประมาณ 120 ท่าน