สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 

 

ธราธร รัตนนฤมิตศร
โครงการ FTAdigest ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เริ่มเผยแพร่: 26/06/49


 

เว็บไซต์ทางการของรางวัลโนเบล (http://nobelprize.org/nobel_prizes/) ได้จัดทำเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาขึ้นในทุกสาขาวิชาการของรางวัลโนเบล คือ ฟิสิกส์ (เกมเกี่ยวกับเลเซอร์) เคมี (เกมเกี่ยวกับโพลิเมอร์) แพทย์ (เกมเกี่ยวกับหูชั้นใน) วรรณกรรม (เกมเกี่ยวกับหนังสือเรื่อง Lord of the Files) สันติภาพ (เกมเกี่ยวอาวุธนิวเคลียร์) และเศรษฐศาสตร์ (เกม the Heckscher-Ohlin World) ซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับการค้าเสรี โดยเกมมุ่งให้ความรู้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป

 

 

กล่าวเฉพาะเกมทางเศรษฐศาสตร์ ได้สร้างขึ้นจากพื้นฐานทฤษฎีของ Bertil Ohlin ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี 1977 จากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าแบบจำลองของ Heckscher-Ohlin ซึ่งจากทฤษฎีจะแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีทรัพยากรในการผลิตสินค้าในประเทศแตกต่างกันสามารถได้รับผลได้ทางสวัสดิการทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเมื่อสองประเทศค้าขายกัน

 

 

ในเกมนี้ ซึ่งเรียกว่า “ โลกของ Heckscher-Ohlin” จะกำหนดให้เราเลือกบริหารประเทศ ซึ่งเป็นเกาะ 1 (จากที่มีให้เลือก 4 ประเทศ) และให้เลือกประเทศคู่ค้าของเราอีก 1 ประเทศ โดยแต่ละประเทศจะถูกกำหนดมากแล้วว่ามีลักษณะทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน ซึ่งในเกมจะกำหนดให้มี 2 ปัจจัย คือ แรงงาน และทุน

จากนั้นเกมจะให้เราเลือกทำการผลิตสินค้า 2 อย่าง คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และกางเกงยีนส์ และให้เสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าซึ่งผลิตสินค้าทั้งคู่เช่นกัน โดยในกระบวนการผลิตและค้าระหว่างประเทศนี้ จะมีการโต้ตอบจากประเทศคู่ค้าเราด้วยว่าจะยอมค้าด้วยหรือไม่ยอม และสรุปสุดท้ายเกมเป็นการวัดผลในเชิงสวัสดิการของประเทศหลังเกมเสร็จสิ้น

 

 

ดังนั้น เกมนี้จึงสามารถช่วยสอนพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศตามทฤษฎี Heckscher-Ohlin (ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีคำอธิบายทฤษฎีประกอบด้วยเช่นกัน

แน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงย่อมมีความสลับซับซ้อนมากกว่าโลกทางทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีใดแต่เพียงทฤษฎีเดียว แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีหนึ่งๆ (ซึ่งได้รับการยอมรับจนได้รับรางวัลโนเบล) ก็น่าจะสามารถช่วยให้เรามีกรอบคิดในการมองโลกได้เห็นความเป็นจริงที่ลึกซึ้งขึ้นเช่นกัน

 ผู้สนใจสามารถเข้าไปลองเล่นเกมคอมพิวเตอร์นี้ หรือเกมที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีสาขาอื่นๆ ได้ในที่เว็บไซต์ของรางวัลโนเบล

http://nobelprize.org/educational_games/economics/trade/index.html

 ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเผยแพร่ต่อ โดยโปรดแจ้งให้ทางทีมงานได้รับทราบที่ nuttawut@tdri.or.th